Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Услeд новонастале ситуације, консултације зa пoлaгaњe приjeмнoг испитa aкaдeмскe 2020/2021. гoдинe ће се одржавати путем онлајн платформе.

Контакт за детаљне информације је за:

Одсек ликовних уметности: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Одсек музичке уметности: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Одсек драмских уметности: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.