Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg

Запис са Радојињске бране

Запис са Радојињске бране / август 2016 једна је од фотографије настала за време боравка на Радојињском језеру у августу 2016. године. Кањон реке Увац који се налази између уских стрмих кречњачких обала преграђен је речном браном, а на клисурастом делу долине резервата Увац лежи Радојињско језеро. Бележење пејсажа на фотографији настало је камером мобилног телефона.

На фотографији су евидентни архитектонични елементи Радојињске бране који су у сукобу са околном природом.

Проток снажних вода у акумулацији временом је поцео да оставља трајне трагове. Мене данас ова ситуација пејсажа доводи до уверења да нам природа омогућава да у њеном дејству на артифицијалне елементе архиктетуре гледамо као на ново настало уметницко дело.
Интресантно је то што је вештачка брана на Радојињском језеру својевремено у потпуности променила читав природни простор око језера. Временом у интеракцији природе и бране дошло је до потпуног обједињавања читаве околине у којој се сада неодвојиво стапају велике бетонске интервенције и новонастало природно растиње. Велики бетонски елементи бране почели су круњењем, распадањем и наслагама махавине и зеленила да добијају готово природан облик. Проток снажних вода у акумулацији временом је почео да оставља трајне трагове. Мене данас ова ситуација пејсажа доводи до уверења да нам природа омогућава да у њеном дејству на артифицијалне елементе архиктетуре гледамо као на ново настало уметничко дело. Мене то дело асоцира на сликарски призор природе. Трошење архитектуре подсећа ме на неки облик археолошког подручја и има готово меморијалне карактеристике. Поглед на призор бране потсетио ме је на две веома важне и сугестивне референце. У изгледу призора препознала сам ликовност Богдановићевих меморијала. Мислим да је он тежио баш оваквој врсти интеграције архитектуре и природе. Друга моја асоцијација се директно везује за рад Роберта Смитсона који је великом спиралом рачунао на временско дејство соли и кречњака на изглед у времену своје велике Ленд-арт интервенције. Фотографија ми служи да забележим артифицијалне догађаје и призоре које затичем на својим путовањима