Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg

Два стваралачка приступа Нове руске школе

Др Богдан Ђаковић, водећи српски музиколог из области православне духовне музике и редовни професор Академије уметности у Новом Саду, одржао је 28. новембра 2017. предавање на нашем Факултету.

У врло инспиративном, научно утемељеном и надахнутом излагању представио је тему Два стваралачка приступа Нове руске школе: од технике цитата до музичке мистерије – страсне седмице Максимилијана Штајнберга (1883–1946) и Александра Гречанинова (1864–1956).