Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg

Развој и промене игре кроз време I и II

Оригиналан научни рад др Вере Обрадовић под насловом Развој и промене игре кроз време I и II штампан је u Зборнику Матице српске за 2017. годину,

односно Развој и промене игре кроз време I део. 2017. У К. Томашевић и др. (ур.) „Зборник Матице српске за сценске уметности и музику 56“. стр. 153-162; и Развој и промене игре кроз време II део. 2017. У К. Томашевић и др. (ур.) „Зборник Матице српске за сценске уметности и музику 57“ стр. 85-93.

Рад можете прочитати на следећем линку:

http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-scenske-umetnosti-i-muziku/