Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg

Одржан I међународни научни скуп „Традиционално и савремено у уметности и образовању”

На Факултету уметности у Приштини са привременим седиштем у Звечану, од 4. до 6. новембра, одржан је I међународни научни скуп „Традиционално и савремено у уметности и образовању”.

I међународни научни скуп „Традиционалнo и савременo у уметности и образовању“

Факултет уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици  организује I међународни научни скуп „Традиционално и савремено у уметности и образовању” који ће се одржати од 4. до 6. новембра 2016. године у Косовској Митровици.

ПРОГРАМСКИ ОДБОР СКУПА

ПРОГРАМСКИ ОДБОР СКУПА

Мр Зоран Фуруновић, редовни професор, декан, Факултет уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, председник Програмског одбора

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР СКУПА

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР СКУПА

Мр Зоран Фуруновић, редовни професор, декан Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Позив за учешће на I међународном научном скупу „Традиционалнo и савременo у уметности и образовању“

Факултет уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици организује I међународни научни скуп „Традиционално и савремено у уметности и образовању” који ће се одржати од 4. до 6. новембра 2016. године на Факултету уметности у Косовској Митровици.