Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Драмске и аудио-визуелне уметности

Назив студијског програма

Глума

Трајање студијског програма

4 године (8 семестара)

 

Број ЕСПБ

240

Услови за упис на студијски програм

Студијски програм Глума могу уписати кандидати  који положе испит  за проверу склоности и способности на катедри за глуму;

Испиту за проверу склоности и способности могу приступити кандидати са средњим образовањем у четворогодишњем   трајању и кандидати са средњим образовањем у трогодишњем  трајању који положе допунске испите по програму средњег образовања  (Статут ФУ).

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Дипломирани Драмски и аудио-визуелни уметник - Глумац

Могућност наставка студија

Након  завршених основних академских студија, могуће је наставити школовање кроз мастер академске студије Глуме.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

ПРВА ГОДИНА

Ред.

бр.

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.      

УГГ11

Глума 1

I

У

О

4

6

 

 

10

2.      

УГСП12

Сценски покрет 1

I

У

О

2

0

 

 

2

3.       

УГД13

Дикција 1

I

ТУ

О

2

0

 

 

8

4.       

УГТГ14

Техника гласа 1

I

ТУ

О

1

0

 

 

3

5.       

УГСИ15

Сценске игре 1

I

У

О

2

0

 

 

3

6.         

УГА16

Сценске борбе са акробатиком 1

I

У

О

2

0

 

 

2

7.      

УГИД17

Историја драме 1

I

ДХ

О

1

0

 

 

2

8.      

УГГ21

Глума 2

II

У

О

4

6

 

 

10

9.       

УГСП22

Сценски покрет 2

II

У

О

2

0

 

 

2

10.      

УГД23

Дикција 2

II

ТУ

О

2

0

 

 

8

11.      

УГТГ24

Техника гласа 2

II

ТУ

О

1

0

 

 

4

12.      

УГСИ25

Сценске игре 2

II

У

О

2

0

 

 

2

13.  

УГА26

Сценске борбе са акробатиком 2

II

У

О

2

0

 

 

2

14.      

УГИД27

Историја драме 2

II

ДХ

О

1

0

 

 

2

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА  ГОДИНА

Ред.

бр.

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.         

УГГ31

Глума 3

III

У

О

4

6

 

 

10

2.         

УГСП32

Сценски покрет 3

III

У

О

2

0

 

 

2

3.         

УГД33

Дикција 3

III

ТУ

О

2

0

 

 

8

4.         

УГТГ34

Техника гласа 3

III

ТУ

О

1

0

 

 

3

5.         

УГСИ35

Сценске игре 3

III

У

О

2

0

 

 

3

6.         

УГА36

Сценске борбе са акробатиком 3

III

У

О

2

0

 

 

2

7.         

УГИД37

Историја драме 3

III

ДХ

О

1

0

 

 

2

8.         

УГГ41

Глума 4

IV

У

О

4

6

 

 

10

9.         

УГСП42

Сценски покрет 4

IV

У

О

2

0

 

 

2

10.      

УГД43

Дикција 4

IV

ТУ

О

2

0

 

 

8

11.      

УГТГ44

Техника гласа 4

IV

ТУ

О

1

0

 

 

4

12.      

УГСИ45

Сценске игре 4

IV

У

О

2

0

 

 

2

13.      

УГА46

Сценске борбе са акробатиком 4

IV

У

О

2

0

 

 

2

14.      

УГИД47

Историја драме 4

IV

ДХ

О

1

0

 

 

2

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

Ред.

бр.

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.        

УГГ51

Глума 5

V

У

О

5

7

 

 

10

2.        

УГСП52

Сценски покрет 5

V

У

О

2

0

 

 

3

3.        

УГД53

Дикција 5

V

ТУ

О

2

0

 

 

7

4.        

УГТГ54

Техника гласа 5

V

ТУ

О

1

0

 

 

4

5.        

УГИД56

Историја драме 5

V

ДХ

О

2

0

 

 

4

6.        

УГИ157

Изборни предмет А1

V

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УГИ1Е51

Енглески језик 1

V

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

 

 

УГИ1Р52

Руски језик 1

V

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

7.        

УГГ61

Глума 6

VI

У

О

5

7

 

 

10

8.        

УГСП62

Сценски покрет 6

VI

У

О

2

0

 

 

3

9.        

УГД63

Дикција 6

VI

ТУ

О

2

0

 

 

7

10.     

УГТГ64

Техника гласа 6

VI

ТУ

О

1

0

 

 

4

11.     

УГИД66

Историја драме 6

VI

ДХ

О

2

0

 

 

4

12.     

УГИ167

Изборни предмет А2

VI

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УГИ1Е61

Енглески језик 2

VI

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

 

 

УГИ1Р62

Руски језик 2

VI

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

Укупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60

ЧЕТВРТА  ГОДИНА

Ред.

бр.

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.     

УГГ71

Глума 7

VII

У

О

6

7

 

 

20

2.     

УГПС73

Психологија 1

VII

ДХ

О

2

0

 

 

2

3.     

УГИ174

Изборни предмет А3

VII

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УГИ1Е71

Енглески језик 2

VII

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

 

 

УГИ1Р72

Руски језик 2

VII

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

4.     

УГИ275

Изборни предмет Б1

VII

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УГИ2ИФ71

Историја филма 1

VII

ДХ

ИЗ

3

0

 

 

6

 

 

УГИ2ИП72

Историја позоришта 1

VII

ДХ

ИЗ

3

0

 

 

6

5.     

УГГ81

Глума 8

VIII

У

О

6

7

 

 

20

6.     

УГПС83

Психологија 1

VIII

ДХ

О

2

0

 

 

2

7.     

УГИ184

Изборни предмет А4

VIII

 

И

 

 

 

 

2

 

 

УГИ1Е81

Енглески језик 2

VIII

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

 

 

УГИ1Р82

Руски језик 2

VIII

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

8.     

УГИ285

Изборни предмет Б2

VIII

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УГИ2ИФ71

Историја филма 2

VIII

ДХ

ИЗ

3

0

 

 

6

 

 

УГИ2ИП72

Историја позоришта 2

VIII

ДХ

ИЗ

3

0

 

 

6

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60