Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Ликовне уметности

Назив студијског програма

Графика

Трајање студијског програма

4 године (8 семестара)

Број ЕСПБ

240

Услови за упис на студијски програм

Студијски програм Графика могу уписати кандидати  који положе испит  за проверу склоности и способности на катедри за графику;

Испиту за проверу склоности и способности могу приступити кандидати са средњим образовањем у четворогодишњем   трајању и кандидати са средњим образовањем у трогодишњем  трајању који положе допунске испите по програму средњег образовања  (Статут Факултета Уметности).

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Дипломирани ликовни уметник -Графичар

Могућност наставка студија

Након  завршених основних академских студија, могуће је наставити школовање кроз мастер академске студије Графике.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

 

ТРЕЋА ГОДИНА

Ред.

бр.

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.         

УЛ2С51

Графика А3

V

У

О

2

1

 

 

7

2.         

УЛ2Ц52

Цртање 3

V

У

ОЗ

2

2

 

 

6

3.         

УЛ2ИУ53

Историја уметности 5

V

ДХ

ОЗ

1

1

 

 

2

4.         

УЛ2ЗС54

Зидно сликарство 1

V

У

ОЗ

2

2

 

 

3

5.         

УЛ2ПС55

Психологија 1

V

ДХ

ОЗ

2

0

 

 

2

6.         

УЛ2ЕИ56

Елементи ликовног изражавања 3

V

У

ОЗ

2

2

 

 

3

7.         

УЛ2МЛ57

Методика ликовног образовања 1

V

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

8.         

УЛ2И358

Изборни предмет Ц1

V

У

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УЛ2И3С51

Сликање Б3

V

У

ИЗ

2

2

 

 

3

 

 

УЛ2И3СМ52

Скулптура - моделовање 3

V

У

ИЗ

2

0

 

 

3

9.         

УЛ2С61

Графика А4

VI

У

О

2

1

 

 

7

10.      

УЛ2Ц62

Цртање 4

VI

У

ОЗ

2

2

 

 

6

11.      

УЛ2ИУ63

Историја уметности 6

VI

ДХ

ОЗ

1

1

 

 

2

12.      

УЛ2ЗС64

Зидно сликарство 2

VI

У

ОЗ

2

2

 

 

3

13.      

УЛ2ПС65

Психологија 2

VI

ДХ

ОЗ

2

0

 

 

2

14.      

УЛ2ЕИ66

Елементи ликовног изражавања 4

VI

У

ОЗ

2

2

 

 

3

15.      

УЛ2МЛ67

Методика ликовног образовања 2

VI

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

16.      

УЛ2И368

Изборни предмет Ц2

VI

У

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УЛ2И3С61

Сликање Б4

VI

У

ИЗ

2

2

 

 

3

 

 

УЛ2И3СМ62

Скулптура - моделовање 4

VI

У

ИЗ

2

0

 

 

3

Укупно часова активне наставе

52

 

Укупно ЕСПБ

60

ЧЕТВРТА  ГОДИНА

Ред.

бр.

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.        

УЛ2Г71

Графика А5

VII

У

О

2

1

 

 

9

2.        

УЛ2Ц72

Цртање 5

VII

У

ОЗ

2

2

 

 

6

3.        

УЛ2ЗС73

Зидно сликарство 3

VII

У

ОЗ

2

2

 

 

6

4.        

УЛ2ПД74

Педагогија 1

VII

ДХ

ОЗ

2

0

 

 

2

5.        

УЛ2МЛ75

Методика ликовног образовања 3

VII

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

6.        

УЛ2ВА76

Вечерњи акт 1

VII

У

ОЗ

2

2

 

 

3

7.        

УЛ2С81

Графика А6

VIII

У

О

2

1

 

 

9

8.        

УЛ2Ц82

Цртање 6

VIII

У

ОЗ

2

2

 

 

6

9.        

УЛ2ЗС83

Зидно сликарство 4

VIII

У

ОЗ

2

2

 

 

6

10.      

УЛ2ПД84

Педагогија 2

VIII

ДХ

ОЗ

2

0

 

 

2

11.      

УЛ2МЛ85

Методика ликовног образовања 4

VIII

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

12.      

УЛ2ВА86

Вечерњи акт 2

VIII

У

ОЗ

2

2

 

 

3

Укупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60