Main menu
  • ispit_II_god.jpg
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg

Графика Основне академске студије

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Ликовне уметности

Назив студијског програма

Графика

Трајање студијског програма

4 године (8 семестара)

Број ЕСПБ

240

Услови за упис на студијски програм

Студијски програм Графика могу уписати кандидати  који положе испит  за проверу склоности и способности на катедри за графику;

Испиту за проверу склоности и способности могу приступити кандидати са средњим образовањем у четворогодишњем   трајању и кандидати са средњим образовањем у трогодишњем  трајању који положе допунске испите по програму средњег образовања  (Статут Факултета Уметности).

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Дипломирани ликовни уметник -Графичар

Могућност наставка студија

Након  завршених основних академских студија, могуће је наставити школовање кроз мастер академске студије Графике.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

 

ПРВА ГОДИНА

Ред.

бр.

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.        

УЛ2Ц11

Цртање 1

I

У

ОЗ

2

2

 

 

7

2.        

УЛ2Г12

Графика 1

I

У

ОЗ

2

0

 

 

5

3.        

УЛ2СМ13

Скулптура - моделовање 1

I

У

ОЗ

2

2

 

 

5

4.        

УЛ2ИУ14

Историја уметности 1

I

ДХ

ОЗ

1

1

 

 

2

5.        

УЛ2ИПА15

Пластична анатомија 1

I

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

6.        

УЛ2ТС16

Технологија сликарства 1

I

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

5

7.        

УЛ2И117

Изборни А1- Страни језик 1

I

ДХ

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УЛ2И1Е11

Енглески језик 1

I

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

УЛ2И1Р12

Руски језик 1

I

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

8.        

УЛ2Ц21

Цртање 2

II

У

ОЗ

2

2

 

 

7

9.        

УЛ2Г22

Графика 2

II

У

ОЗ

2

0

 

 

5

10.      

УЛ2СМ23

Скулптура - моделовање 2

II

У

ОЗ

2

2

 

 

5

11.      

УЛ2ИУ24

Историја уметности 2

II

ДХ

ОЗ

1

1

 

 

2

12.      

УЛ2ИПА25

Пластична анатомија 2

II

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

13.      

УЛ2ТС26

Технологија сликарства 2

II

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

5

14.      

УЛ2И127

Изборни А2-Страни језик 2

II

ДХ

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УЛ2И1Е21

Енглески језик 2

II

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

УЛ2И1Р22

Руски језик 2

II

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

Укупно часова активне наставе

44

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА  ГОДИНА

Ред.

бр.

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.        

УЛ2Г31

Графика А1

III

У

О

2

1

 

 

6

2.        

УЛ2С32

Сликање Б1

III

У

ОЗ

2

2

 

 

3

3.        

УЛ2ПА33

Пластична анатомија 3

III

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

4.        

УЛ2ТС34

Технологија сликарства 3

III

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

6

5.        

УЛ2ИУ35

Историја уметности 3

III

ДХ

ОЗ

1

1

 

 

2

6.        

УЛ2ЕИ36

Елементи ликовног изражавања 1

III

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

7.        

УЛ2И137

Изборни А3-Страни језик3

III

ДХ

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УЛ2И1Е31

Енглески језик 3

III

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

УЛ2И1Р32

Руски језик 3

III

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

8.        

УЛ2И238

Изборни предмет Б1

III

У

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УЛ2И12Ф31

Фотографија 1

III

У

ИЗ

1

1

 

 

3

УЛ2И12П32

Писмо са типографијом 1

III

У

ИЗ

1

1

 

 

3

9.        

УЛ2Г41

Графика А2

IV

У

О

2

1

 

 

6

10.      

УЛ2С42

Сликање Б2

IV

У

ОЗ

2

2

 

 

3

11.      

УЛ2ПА43

Пластична анатомија 4

IV

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

12.      

УЛ2ТС44

Технологија сликарства 4

IV

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

6

13.      

УЛ2ИУ45

Историја уметности 4

IV

ДХ

ОЗ

1

1

 

 

2

14.      

УЛ2ЕИ46

Елементи ликовног изражавања 2

IV

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

15.      

УЛ2И147

Изборни А4-Страни језик4

IV

ДХ

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УЛ2И1Е41

Енглески језик 4

IV

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

УЛ2И1Р42

Руски језик 4

IV

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

2

16.      

УЛ2И248

Изборни предмет Б2

IV

У

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УЛ2И12Ф31

Фотографија 2

IV

У

ИЗ

1

1

 

 

3

УЛ2И12П32

Писмо са типографијом  2

IV

У

ИЗ

1

1

 

 

3

Укупно часова активне наставе

48

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

Ред.

бр.

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.         

УЛ2С51

Графика А3

V

У

О

2

1

 

 

7

2.         

УЛ2Ц52

Цртање 3

V

У

ОЗ

2

2

 

 

6

3.         

УЛ2ИУ53

Историја уметности 5

V

ДХ

ОЗ

1

1

 

 

2

4.         

УЛ2ЗС54

Зидно сликарство 1

V

У

ОЗ

2

2

 

 

3

5.         

УЛ2ПС55

Психологија 1

V

ДХ

ОЗ

2

0

 

 

2

6.         

УЛ2ЕИ56

Елементи ликовног изражавања 3

V

У

ОЗ

2

2

 

 

3

7.         

УЛ2МЛ57

Методика ликовног образовања 1

V

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

8.         

УЛ2И358

Изборни предмет Ц1

V

У

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УЛ2И3С51

Сликање Б3

V

У

ИЗ

2

2

 

 

3

 

 

УЛ2И3СМ52

Скулптура - моделовање 3

V

У

ИЗ

2

0

 

 

3

9.         

УЛ2С61

Графика А4

VI

У

О

2

1

 

 

7

10.      

УЛ2Ц62

Цртање 4

VI

У

ОЗ

2

2

 

 

6

11.      

УЛ2ИУ63

Историја уметности 6

VI

ДХ

ОЗ

1

1

 

 

2

12.      

УЛ2ЗС64

Зидно сликарство 2

VI

У

ОЗ

2

2

 

 

3

13.      

УЛ2ПС65

Психологија 2

VI

ДХ

ОЗ

2

0

 

 

2

14.      

УЛ2ЕИ66

Елементи ликовног изражавања 4

VI

У

ОЗ

2

2

 

 

3

15.      

УЛ2МЛ67

Методика ликовног образовања 2

VI

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

16.      

УЛ2И368

Изборни предмет Ц2

VI

У

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УЛ2И3С61

Сликање Б4

VI

У

ИЗ

2

2

 

 

3

 

 

УЛ2И3СМ62

Скулптура - моделовање 4

VI

У

ИЗ

2

0

 

 

3

Укупно часова активне наставе

52

 

Укупно ЕСПБ

60

ЧЕТВРТА  ГОДИНА

Ред.

бр.

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.        

УЛ2Г71

Графика А5

VII

У

О

2

1

 

 

9

2.        

УЛ2Ц72

Цртање 5

VII

У

ОЗ

2

2

 

 

6

3.        

УЛ2ЗС73

Зидно сликарство 3

VII

У

ОЗ

2

2

 

 

6

4.        

УЛ2ПД74

Педагогија 1

VII

ДХ

ОЗ

2

0

 

 

2

5.        

УЛ2МЛ75

Методика ликовног образовања 3

VII

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

6.        

УЛ2ВА76

Вечерњи акт 1

VII

У

ОЗ

2

2

 

 

3

7.        

УЛ2С81

Графика А6

VIII

У

О

2

1

 

 

9

8.        

УЛ2Ц82

Цртање 6

VIII

У

ОЗ

2

2

 

 

6

9.        

УЛ2ЗС83

Зидно сликарство 4

VIII

У

ОЗ

2

2

 

 

6

10.      

УЛ2ПД84

Педагогија 2

VIII

ДХ

ОЗ

2

0

 

 

2

11.      

УЛ2МЛ85

Методика ликовног образовања 4

VIII

ТУ

ОЗ

2

2

 

 

4

12.      

УЛ2ВА86

Вечерњи акт 2

VIII

У

ОЗ

2

2

 

 

3

Укупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60