Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Музичка уметност

Назив студијског програма

Виолина

Трајање студијског програма

4 године (8 семестара)

Број ЕСПБ

240

Услови за упис на студијски програм

Студијски програм Виолина могу уписати кандидати  који положе испит  за проверу склоности и способности на катедри за виолину;

Испиту за проверу склоности и способности могу приступити кандидати са средњим музичким образовањем у четворогодишњем  трајању ( средње музичке школе, средње војне музичке школе и школа за музичке таленте у Ћуприји ) и кандидати са непотпуним средњим музичким образовањем ( са три разреда средње музичке школе ) који полажу допунске испите по програму средњег образовања  (Статут ФУ).

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Дипломирани музички уметник - Виолиниста

Могућност наставка студија

Након  завршених Основних академских студија, могуће је наставити школовање кроз мастер академске студије Виолине.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

ТРЕЋА ГОДИНА

Ред.

број

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УМ2В51

Виолина 5

V

У

О

1

1

0

 

12

2.       

УМ2С52

Солфеђо 5

V

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

3.       

УМ2ИМ53

Историја музике 5

V

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

4.       

УМ2Х54

Хор 5

V

У

ОЗ

3

0

0

 

2

5.   

УМ2КМ55

Камерна музика 1

V

У

ОЗ

2

0

0

 

2

6.  

УМ2МН56

Методика музичке наставе 1

V

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

7.        

УМ2ПОД57

Познавање оркестарских деоница А1

V

У

О

1

0

0

 

2

8.       

УМ2ПС58

Психологија 1

V

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

9.       

УМ2И259

Изборни предмет  Б1

V

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УМ2И2А51

Анализа музичких дела  5

V

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ2И2К52

Контрапункт 5

V

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

10.     

УМ2В61

Виолина  6

VI

У

О

1

1

0

 

12

11.     

УМ2С62

Солфеђо 6

VI

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

3

12.     

УМ2ИМ63

Историја музике 6

VI

ДХ

ОЗ

1

1

0

 

2

13.     

УМ2Х64

Хор 6

VI

У

ОЗ

3

0

0

 

3

14.     

УМ2КМ65

Камерна музика 2

VI

У

ОЗ

2

0

0

 

2

15.     

УМ2МН66

Методика музичке наставе 2

VI

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

16.     

УМ2ПОД67

Познавање оркестарских деоница А2

VI

У

О

1

0

0

 

1

17.     

УМ2ПС68

Психологија 2

VI

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

18.     

УМ2И269

Изборни предмет  Б2

VI

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УМ2И2А61

Анализа музичких дела  6

VI

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ2И2К62

Контрапункт 6

VI

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

ЧЕТВРТА  ГОДИНА

Ред.

број

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УМ2В71

Виолина 7

VII

У

О

2

2

0

 

13

2.       

УМ2КМ72

Камерна музика 3

VII

У

ОЗ

2

0

0

 

2

3.       

УМ2МВ73

Методика наставе виолине 1

VII

ТУ

О

1

0

0

 

2

4.       

УМ2МН74

Методика музичке наставе 3

VII

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

5.       

УМ2Х75

Хор 7

VII

У

ОЗ

3

0

0

 

2

6.       

УМ2ПД76

Педагогија 1

VII

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

7.       

УМ2ПОД77

Познавање оркестарских деоница А3

VII

У

О

1

0

0

 

2

8.       

УМ2АС78

Анализа стилова 1

VII

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

2

9.       

УМ2И379

Изборни предмет  Ц1

VII

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УМ1И3О71

Оркестрација 1

VII

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ1И3АВЛ72

Анализа

вокалне литературе 1

VII

ТУ

ИЗ

2

0

0

 

3

10.     

УМ2В81

Виолина 8

VIII

У

ОЗ

2

2

0

 

13

11.     

УМ2КМ82

Камерна музика 4

VIII

У

ОЗ

2

0

0

 

2

12.     

УМ2МВ83

Методика наставе виолине 2

VIII

ТУ

ОЗ

1

0

0

 

2

13.     

УМ2МН84

Методика музичке наставе 4

VIII

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

14.     

УМ2Х85

Хор 8

VIII

У

ОЗ

3

0

0

 

3

15.     

УМ2ПД86

Педагогија 2

VIII

ДХ

О

2

0

0

 

2

16.     

УМ2ПОД87

Познавање оркестарских деоница А4

VIII

У

ОЗ

1

0

0

 

1

17.     

УМ2АС88

Анализа стилова 2

VIII

ОЗ

1

1

0

 

2

18.      

УМ2И389

Изборни предмет  Ц2

VIII

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УМ1И3О81

Оркестрација 2

VIII

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ1И3АВЛ82

Анализа вокалне литературе 2

VIII

ТУ

ИЗ

2

0

0

 

3

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60