Main menu
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
 • slide8.jpg
 • slide9.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide_konsultacije.png

Уметнички савет  Галерије Факултета уметности  у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, у оквиру покретања пројекта ,,Сусретања’’,расписао је Конкурс за избор програмског садржаја за период од 01. новембра 2017. до 30. маја 2018. године у циљу организовања, промовисања и представљања:

 • Културног,  уметничког стваралаштва и научно-наставног  рада (изложби, концерата, и других научних и уметничких садржаја (радионица, предавања) афирмисаних наставника, уметника и научника  из земље и иностранства.

Програмски садржаји у оквиру пројекта ,,Сусретања’’, организоваће се у оквиру концертног и излагачког простора. Право учешћа на Конкурсу имају, појединачно или групно, наставници и сарадници, афирмисани научници и уметници из земље и иностранства, студенти докторских, мастер и основних академских уметничких студија.

Уз пријаву на конкурс  неопходно је доставити:

• За појединачне пријаве

А) Концепт изложбе односно програмски садржај концерта односно електронски примерак монографије или уџбеника који се промовише (за наставнике и сараднике који су запослени на институцијама са којима Факултет уметности има потписане уговоре о сарадњи)

Б) Биографију, писмо препоруке, концепт изложбе, радионице, предавања (уз достављање радова или презентације у електронској форми) односно програмски садржај концерта (уз достављање аудио записа већ реализованог наступа) односно електронски примерак монографије или уџбеника који се промовише (за уметнике или научнике који самостално конкуришу и студенте).

• За групне пријаве доставити материјал за сваког од учесника, пријава мора да садржи све елементе који су наведени у појединачној пријави.

Документација за конкурс се доставља у електронској форми, а треба да садржи: 

 • пријаву на конкурс – образац преузети овде
 • презентацију или 10 репродукција радова који се предлажу за изложбу са насловом, техником, димензијама и годином настанка. Пожељно је да фајл презентације репродукција буде у PDF формату (до 5 Mb) односно
 • програмски садржај и аудио запис дела наведеног програма .

Факултет уметности обезбеђује:

1. галеријски простор односно концертни простор
2. стручну помоћ при поставци
3. ПР активност
4. доступну техничку опрему 

5. путне трошкове и смештај 

6. штампани материјал 

(плакат и колор каталог изложбе – 12 страница са корицама, 21x21цм) односно (плакат, програм и видео запис концерта)

Излагач обезбеђује:

1. транспорт радова
2. додатну опрему и техничку подршку
3. преузимање радова

Излагачи се обавезују да ће реализовати пројекат који је прихваћен на конкурсу. Уколико аутори знатно промене одобрени пројекат, Факултет задржава право да не прихвати измене. 

Аутори су дужни да најкасније две недеље по завршетку излагачког термина подигну своје радове из простора Галерије. 

Документацију за конкурс слати на е-адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

е-писмо насловити по моделу: 

са назнаком Сусретања_име_презиме аутора назив концерта/изложбе/пројекта/радионице/предавања. 

За радове и аудио записе фајлове који су већи од 5 Mb користите екстерне сервисе попут Dropbox-а, WеTransfer-a, sendspace и сличних онлајн сервиса.

Резултати конкурса биће саопштени најкасније до 15.новембра 2017. године путем мејла као и на сајту Факултета уметности: www.art.pr.ac.rs

Конкурс је отворен од 9 -15. октобра 2017. године.

Пријаву на конкурс доставити на адресу:

Факултет уметности

Краља Петра I 117

38224 Звечан