Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Консултације за пријемни испит на Факултету уметности, за академску 2021/2022. годину

Консултације за полагање Испита за проверу склоности и способности за академску 2021/2022. годину одржаваће се путем онлајн платформе.

Контакт за детаљне информације:

ОДСЕК ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОДСЕК МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ОДСЕК ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.