Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

 

За упис у I годину основних академских студија у академској 2022/2023. години

 

ПРИЈАВЉУЈЕМ СЕ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ:

Успех по разредима (бројчана оцена, просек за сваки разред)

Страни језик који је учен у средњој школи:

Уз пријаву прилажем документа:
(Назив фајла мора да садржи само алфанумеричке карактере и без размака.)

Кандидати који конкуришу за упис на студијски програм Извођачке уметности и студијски програм Глума, у обавези су да приликом пријаве приложе и биографију кандидата.

Кандидат који конкурише на било ком од подмодула модулâ Гудачки и Дувачки инструменти, а коме је неопходна услуга клавирског сарадника Факултета на Испиту за проверу склоности и способности, обавезан је да достави нотни материјал клавирске пратње.

Потврђујем да сам прочитао/ла и разумео/ла обавештење о обради података о личности и да дајем сагласност да Факултет уметности може да обрађује, односно прикупља, бележи и разврстава моје податке о личности у складу са овим обавештењем и важећим законима и прописима.


НАПОМЕНА: Сви кандидати који конкуришу за упис у прву годину Основних академских студија путем онлајн пријаве, дужни су да доставе сва приложена документа (оверене фотокопије или оригинал) на дан одржавања Испита за проверу склоности и способности у временском интервалу од 8.00  до 8:30 часова на шалтеру Студентске службе.