Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

Изложба просторних инсталација „У лавиринту“ уметнице Естер Зајми Милентијевић отворена је 15. новембра 2021. године у галерији Центра за културу Градац у Рашкој.

Нови циклус просторних инсталација Естер Зајми Милентијевић, како у свом тексту у каталогу пише историчар уметности Срђан Марковић, „... резултат је њене давнашње жеље да се изађе из оквира класично схваћених и употребљених материјала својствених уобичајеном поступку визуелизације у домену графичког дизајна. (...) Имајући у виду визуелну целину, ваља указати на чињеницу да нови материјали и нове технике, условљавајући формирање нових слика, доносе могућност истраживања нових модела изражавања у интегралном смислу који су у блиској вези са одређеном количином знакова који, по себи, већ постоје у материји и који, у крајњој линији доживљавају ослобађање утичући на формирање властитог значења у контексту исказа. (...) Не носи залуд овај циклус инсталација Естер Милентијевић назив: У ЛАВИРИНТУ. Не носи стога што је сам процес стварања, и све оно што доводи до њега, заправо један облик кретања по лавиринтима сопства, по лавиринтима сопственог система визуелног мишљења из кога произилази дело“.

Естер Зајми Милентијевић, рођена је 1973. године у Београду. Дипломирала је и магистрирала Графички дизајн на Факултету уметности Универзитета у Приштини. Запослена је на Факултету уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Звечану − Косовска Митровица, у звању редовни професор на катедри за Графички дизајн.

Члан УЛУС-а и УЛУКиМ-а.

Имала је значајан број самосталних изложби и излагала на преко 55 колективних изложби у земљи и иностранству.

Добитница је неколико професионалних награда.

Изложба је отворена до 29. новембра 2021. године..