Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

Фестивал Дах театра „Уметност и људска права“ одржан је, као други по реду, од 24. до 27. фебруара у Београду, а основна замисао је да се створи платформа на којој се примарно повезују
уметност и људска права. У оквиру Фестивала одржана је међународна конференција под насловом: „Уметност и култура у афирмисању људских права“ на којој је учествовала проф. др Вера
Обрадовић Љубинковић.