Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

Академија уметности Нови Сад Вас са задовљством позива на Четврто такмичење млaдих из енглеског језика Појас и пут & Чајна дејли (China Daily) међународно такмичење из енглеског језика 21st Century Cup

КАТЕГОРИЈА:

НАЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА – ОТВОРЕН ПОЗИВ 21st Century Cup је такмичење из енглеског језика намењено љубитељима јавног наступа широм света које је 1996. године иницирала Чајна дејли.

Такмичење млaдих из енглеског језика Појас и пут иницирано је 2019. године.

КАКО СЕ ПРИЈАВИТИ

Четврто такмичење из енглеског језика Појас и пут и Чајна дејли међународно такмичење из енглеског језика 21st Century Cup отворени су за пријаву ђака и студената српског
држављанства (средње школе, факултети и академије) старости од 16 до 27 година. 

Подносиоци пријаве треба да припреме:
1. Говор на тему As the time goes by, all things are revealed (усмено излагање без читања)
2. Трајање говора: максимално 4 минута
3. Видео снимак говора
4. Писани текст говора (500 речи)
5. Пријавни формулар

Видео снимак + писани текст говора + попуњен пријавни формулар

послати на:

https://akademija.uns.ac.rs/21st-century-cup-application/
КРАЈЊИ РОК ЗА ПРИЈАВЕ: 20. мај 2022.

Полуфинале и финале такмичења ће се одржати у августу 2022. године у Кини уколико то услови пандемије дозволе.
Тачан датум ће бити накнадно објављен.