Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Ликовне уметности

Назив студијског програма

Сликарство

Трајање студијског програма

1 година (2 семестра)

Број ЕСПБ

60

Услови за упис на студијски програм

Завршене студије првог степена  - Основне академске студије ( 240 ЕСПБ ) и други услови прописани Статутом Факултета уметности.

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Мастер ликовни уметник – Сликар

Могућност наставка студија

Докторске уметничке студије.

Специјалистичке академске студије из области ликовних уметности.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

ПРВА ГОДИНА

Ред.

бр.

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УЛ1С91

Сликање 7

I

 

О

2

1

 

 

10

2.       

УЛ1Ц92

Цртање 7

I

 

О

2

2

 

 

5

3.       

УЛ1ИУ93

Историја уметности 7

I

 

ОЗ

1

1

 

 

3

4.       

УЛ1ЛП94

Поетика уметности 1

I

 

ОЗ

1

1

 

 

2

5.       

УЛ1ИД95

Изборни предмет Д1

I

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УЛ1И4РГ91

Рекламна графика 1

I

 

ИЗ

1

2

 

 

3

УЛ1И4ОК92

Опрема књиге 1

I

 

ИЗ

1

2

 

 

3

6.       

УЛ1ДС96

Студијски истраживачки рад 1

I

 

O

 

 

7

 

7

7.       

УЛ1С01

Сликање 8

II

 

О

2

1

 

 

5

8.       

УЛ1Ц02

Цртање 8

II

 

О

2

2

 

 

5

9.       

УЛ1ИУ03

Историја уметности 8

II

 

ОЗ

1

1

 

 

3

10.      

УЛ1ЛП04

Поетика уметности 2

II

 

ОЗ

1

1

 

 

2

11.      

УЛ1ИД05

Изборни предмет Д2

II

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УЛ1И4РГ01

Рекламна графика 2

II

 

ИЗ

1

2

 

 

3

УЛ1И4ОК02

Опрема књиге 2

II

 

ИЗ

1

2

 

 

3

12.      

УЛ1ДС06

Студијски истраживачки рад 2

II

 

О

 

 

7

 

7

13.      

УЛ1ДС07

Припрема и одбрана дипломског рада

II

 

О

 

 

0

 

5

Укупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60

Статус предмета:

О – обавезан

ОЗ – обавезан заједнички

 

ИЗ – изборни