Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

 

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Примењене уметностии дизајн

Назив студијског програма

Графички дизајн

Трајање студијског програма

1 година (2 семестра)

Број ЕСПБ

60

Услови за упис на студијски програм

Завршене студије првог степена  - Основне академске студије ( 240 ЕСПБ ) и други услови прописани Статутом Факултета уметности.

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Мастер  дизајнер (графички дизајнер)

Могућност наставка студија

Докторске уметничке студије.

Специјалистичке академске студије из области примењених уметности.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА

1.

УЛ4ГК91

Графичке комуникације 5

I

3

5

2.

УЛ4ОК92

Опрема књиге 5

I

3

5

3.

УЛ4ПГ93

Просторна графика 3

I

2

5

4.

УЛ4ИУ94

Историја уметности 7

I

2

3

5.

УЛ4ПУ95

Поетика уметности 1

I

2

2

7.

УЛ4И396

Изборна група 1

I

 

3

 

 

УЛ4И3С91

Сликање 1

I

2

3

УЛ4И3Ф92

Фотографија 7

I

3

3

8.

УЛ4ДД97

Студијски истраживачки рад 1

I

8

7

9.

УЛ4ГК01

Графичке комуникације 6

II

3

5

10.

УЛ4ОК02

Опрема књиге 6

II

3

5

11.

УЛ4ПГ03

Просторна графика 4

II

2

5

12.

УЛ4ИУ04

Историја уметности 8

II

2

3

13.

УЛ4ПУ05

Поетика уметности 2

II

2

2

14.

УЛ4И306

Изборна група 1

II

 

3

 

 

УЛ4И3С01

Сликање 2

II

2

3

УЛ4И3Ф02

Фотографија 8

II

3

3

15.

УЛ4ДД07

Студијски истраживачки рад 2

II

8

2

16.

УЛ4ДД07

Завршни рад

II

 

5

Укупно часова активне наставе

45