Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Драмске и аудио-визуелне уметности

Назив студијског програма

Глума

Трајање студијског програма

1 године (2 семестара)

Број ЕСПБ

60

Услови за упис на студијски програм

Завршене студије првог степена  - Основне академске студије ( 240 ЕСПБ ) и други услови прописани Статутом Факултета уметности.

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Мастер драмски и аудио-визуелни уметник - Глумац

Могућност наставка студија

Докторске уметничке студије

Специјалистичке академске студије из области драмских и аудио-визуелних уметности

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

ПРВА ГОДИНА

Ред.

бр.

Шифра

Предмета

 

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.     

УГГ91

Глума 9

I

 

О

3

1

 

 

8

2.     

УГД92

Дикција  7

I

 

О

2

0

 

 

5

3.     

УГСП93

Сценски покрет 7

I

 

О

2

0

 

 

5

4.     

УГМП94

Музичко позориште 1

I

 

О

2

0

 

 

5

5.     

УГИ495

Изборни предмет Д1

I

 

И

 

 

 

 

2

 

 

УМ1И4Е91

Енглески језик 1

I

 

ИЗ

2

0

 

 

2

 

 

УМ1И4ПУ92

Поетика  уметности 1

I

 

ИЗ

1

1

 

 

2

6.     

УГДГ96

Студијски  истраживачки рад 1

I

 

О

 

 

8

 

5

7.     

УГГ01

Глума 10

II

 

О

3

1

 

 

8

8.     

УГД02

Дикција  8

II

 

О

2

0

 

 

4

9.     

УГСП03

Сценски покрет 8

II

 

О

2

0

 

 

4

10.  

УГМП04

Музичко позориште 2

II

 

О

2

0

 

 

4

11.  

УГИ405

Изборни предмет Д2

II

 

И

 

 

 

 

2

 

 

УМ1И4Е01

Енглески језик 2

II

 

ИЗ

2

0

 

 

2

 

 

УМ1И4ПУ02

Поетика  уметности 2

II

 

ИЗ

1

1

 

 

2

12. 

УГДГ06

Студијски истраживачки рад 2

II

 

О

 

 

8

 

4

13.  

УГДГ07

Припрема и одбрана дипломског рада

II

 

ОИ

 

 

0

 

4

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60

 

Статус предмета:

О – обавезан; ОЗ – обавезан заједнички; ИЗ – изборни