Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

Обавештавају се заинтересовани да се Извештај о кандидатима пријављеним на конкурс за избор у звање ванредни или редовни професор за ужу уметничку област Виола налази у прилогу.

Извештај са мишљењем и предлогом Комисије доступан је јавности за примедбе и сугестије 30 дана од дана оглашавања.

Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника Универзитета – Мр Томислав Милошевић