Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

ПРОГРАМСКИ ОДБОР СКУПА

1. Проф. мр Зоран Фуруновић, декан, Факултет уметности Универзитета у Приштини‒Косовској Митровици, Србија, председник Програмског одбора 
2. Проф. др Елени Мури, Технолошко едукативни институт у Атини (TEI of Athens), Грчка

3. Проф. др Иван Муди, Нови универзитет у Лисабону (CESEM), Португал и Универзитет Источне Финске, Финска
4. Проф. мр Михаил Иванович Шарабарин, Факултет сценских уметности Белгородског државног института за умјетност и културу, Русија
5. Проф. др Моника Милер, Институт за уметност, музику, спорт у Лудвигсбургу, Одељење за уметност, Немачка
6. Проф. др хаб. Ана Галиковска Гајевска, Музичка академија „Станислав Моњушкоˮ у Гдањску, Пољска
7. Др Иван Санто, Универзитет „Еотвос Лоранд“ у Будимпешти, Мађарска и Аустријска академија наука у Бечу, Аустрија
8. Проф. др Драган Јаковљевић, Филозофски факултет Универзитета „Етвеш Лоранд” у Будимпешти, Мађарска
9. Проф. др Леон Стефанија, Филозофски факултет Универзитета у Љубљани, Одсек за музикологију, Словенија
10. Доц. др. сц Росана Ратковчић, Свеучилиште Сјевер у Копривници, Одсек за медијски дизајн, Хрватска
11. Доц. др. сц Сузана Марјанић, Институт за етнологију и фолклористику, Загреб, Хрватска
12. Проф. др Десанка Тракиловић, Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву, Република Српска
13. Доц. др Ведрана Марковић,  Музичка академија Цетиње, Универзитет Црне Горе, Црна Гора
14. Проф. емеритус Светозар Рапајић, Факултет драмских уметности Универзитета у Београду, Србија 
15. Проф. др Мирјана Закић, Факултет музичке уметности Универзитета у Београду, Србија
16. Др Ивана Медић, Српска академија наука и уметности, Музиколошки институт, Србија
17. Проф. др Богдан Ђаковић, Академија уметности Универзитета у Новом Саду, Србија
18. Проф. др Соња Цветковић, Факултет уметности Универзитета у Нишу, Србија
19. Проф. др Сања Филиповић, Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду, Србија
20. Доц. др Александра Паладин, Факултет савремених уметности у Београду, Србија
21. Проф. др Саша Божидаревић, Факултет уметности Универзитета у Приштини‒Косовској Митровици, Србија
22. Проф. др Драгана Цицовић Сарајлић, Факултет уметности Универзитета у Приштини‒Косовској Митровици, Србија

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР СКУПА

Проф. мр Зоран Фуруновић, декан, Факултет уметности у Приштини‒Звечану
Проф. мр Александра Трајковић, продекан Одсека музичке уметност Факултета уметности у Приштини‒Звечану, председник Организационог одбора
Проф. мр Андријана Виденовић, продекан Одсека драмских уметности Факултета уметности у Приштини‒Звечану
Проф. мр Естер Милентијевић, продекан Одсека ликовних уметности Факултета уметности у Приштини‒Звечану
Проф. др Саша Божидаревић, Факултет уметности у Приштини‒Звечану
Проф. др Драгана Цицовић Сарајлић, Факултет уметности у Приштини‒Звечану
Доц. др Војислав Илић, Факултет уметности у Приштини‒Звечану
Доц. др Јелена Павличић, Факултет уметности у Приштини‒Звечану
Др Петар Илић, Факултет уметности у Приштини‒Звечану
Мр Немања Савковић, асистент, Факултет уметности у Приштини‒Звечану