Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

PROGRAMSKI ODBOR SKUPA

1. Prof. mr Zoran Furunović, dekan, Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini‒Kosovskoj Mitrovici, Srbija, predsednik Programskog odbora
2. Prof. dr Eleni Muri, Tehnološko edukativni institut u Atini (TEI of Athens), Grčka

3. Prof. dr Ivan Mudi, Novi univerzitet u Lisabonu (CESEM), Portugal i Univerzitet Istočne Finske, Finska
4. Prof. mr Mihail Ivanovič Šarabarin, Fakultet scenskih umetnosti Belgorodskog državnog instituta za umjetnost i kulturu, Rusija
5. Prof. dr Monika Miler, Institut za umetnost, muziku, sport u Ludvigsburgu, Odeljenje za umetnost, Nemačka
6. Prof. dr hab. Ana Galikovska Gajevska, Muzička akademija „Stanislav Monjuškoˮ u Gdanjsku, Poljska
7. Dr Ivan Santo, Univerzitet „Eotvos Lorand“ u Budimpešti, Mađarska i Austrijska akademija nauka u Beču, Austrija
8. Prof. dr Dragan Jakovljević, Filozofski fakultet Univerziteta „Etveš Lorand” u Budimpešti, Mađarska
9. Prof. dr Leon Stefanija, Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani, Odsek za muzikologiju, Slovenija
10. Doc. dr. sc Rosana Ratkovčić, Sveučilište Sjever u Koprivnici, Odsek za medijski dizajn, Hrvatska
11. Doc. dr. sc Suzana Marjanić, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska
12. Prof. dr Desanka Trakilović, Pedagoški fakultet u Bijeljini, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska
13. Doc. dr Vedrana Marković,  Muzička akademija Cetinje, Univerzitet Crne Gore, Crna Gora
14. Prof. emeritus Svetozar Rapajić, Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu, Srbija
15. Prof. dr Mirjana Zakić, Fakultet muzičke umetnosti Univerziteta u Beogradu, Srbija
16. Dr Ivana Medić, Srpska akademija nauka i umetnosti, Muzikološki institut, Srbija
17. Prof. dr Bogdan Đaković, Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Srbija
18. Prof. dr Sonja Cvetković, Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu, Srbija
19. Prof. dr Sanja Filipović, Fakultet likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu, Srbija
20. Doc. dr Aleksandra Paladin, Fakultet savremenih umetnosti u Beogradu, Srbija
21. Prof. dr Saša Božidarević, Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini‒Kosovskoj Mitrovici, Srbija
22. Prof. dr Dragana Cicović Sarajlić, Fakultet umetnosti Univerziteta u Prištini‒Kosovskoj Mitrovici, Srbija

ORGANIZACIONI ODBOR SKUPA

Prof. mr Zoran Furunović, dekan, Fakultet umetnosti u Prištini‒Zvečanu
Prof. mr Aleksandra Trajković, prodekan Odseka muzičke umetnost Fakulteta umetnosti u Prištini‒Zvečanu, predsednik Organizacionog odbora
Prof. mr Andrijana Videnović, prodekan Odseka dramskih umetnosti Fakulteta umetnosti u Prištini‒Zvečanu
Prof. mr Ester Milentijević, prodekan Odseka likovnih umetnosti Fakulteta umetnosti u Prištini‒Zvečanu
Prof. dr Saša Božidarević, Fakultet umetnosti u Prištini‒Zvečanu
Prof. dr Dragana Cicović Sarajlić, Fakultet umetnosti u Prištini‒Zvečanu
Doc. dr Vojislav Ilić, Fakultet umetnosti u Prištini‒Zvečanu
Doc. dr Jelena Pavličić, Fakultet umetnosti u Prištini‒Zvečanu
Dr Petar Ilić, Fakultet umetnosti u Prištini‒Zvečanu
Mr Nemanja Savković, asistent, Fakultet umetnosti u Prištini‒Zvečanu