Main menu
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
 • slide8.jpg
 • slide9.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide_konsultacije.png

Факултет уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици  организује I међународни научни скуп „Традиционално и савремено у уметности и образовању” који ће се одржати од 4. до 6. новембра 2016. године у Косовској Митровици.

Учесници скупа ће своја излагања представити у оквиру следећих тематских области:

 1) Културно и уметничко наслеђе Косова и Метохије

 • Очување традиције и националног идентитета на Косову и Метохији
 • Уметност и образовање на Косову и Метохији од средњег века до данас
 • Проблеми изучавања и очувања баштине Косова и Метохије
 • „Средњовековни споменици на Косову“ на листи Светске баштине у опасности – проблеми савремене заштите наслеђа
 • Традиционалне и духовне песме са Косова и Метохије – модели очувања

2) Традиционални и савремени приступи у уметничком образовању и васпитању

 • Концепција савремене методике наставе уметничког образовања и васпитања
 • Савремена уметност и методика наставе уметничког образовања
 • Значај уметничког образовања и васпитања у предшколским установама, основним  и средњим школама
 • Улога традиције у креирању наставног процеса

3) Уметност као простор памћења

 • Рекреирање/интерпретирање/рециклирање традиције у савременој уметности
 • Позиција уметника у савременом друштву
 • Традиционалне технике у новој уметничкој пракси
 • Нови приступи у очувању наслеђа
 • Музеји као места сећања
 • Баштина и нови медији
 • Улога филма у креирању простора памћења
 • Баштина и популарна култура

4) Традиционално и савремено у уметничкој игри

 • Образовање за уметничку игру
 • Савремена игра и теорије рода
 • Род, тело, плес
 • Игра као простор женске експресије
 • Ритуално у савременом позоришту покрета
 • Кореографска имагинација, композиција и плесне технике
 • Повезивање народних игара у балетском наслеђу на бившем југословенском простору

 

Програм међународног научног скупа „Традиционално и савремено у уметности и образовању”