Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР СКУПА

Мр Зоран Фуруновић, редовни професор, декан Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

 

Мр Александра Трајковић, ванредни професор, продекан за наставу на Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Мр Андријана Виденовић, редовни професор, продекан за наставу на Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Мр Естер Милентијевић, ванредни професор, продекан за наставу на Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Јасмина Новокмет, редовни професор Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Мр Петар Ђуза, редовни професор Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Др Вера Обрадовић, редовни професор Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Др Драгана Сарајлић, ванредни професор Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Др Саша Божидаревић, ванредни професор Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Др ум. Александра Арванитидис, доцент Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Др Бранка Гугољ, доцент Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Др Велимир Каравелић, доцент Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Др Јелена Арнаутовић, доцент Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Веселинка Браловић, доцент Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Др Јелена Павличић, асистент Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Др Петар Илић, виши стручни сарадник Факултета уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици