Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

На Факултету уметности у Приштини са привременим седиштем у Звечану, од 4. до 6. новембра, одржан је I међународни научни скуп „Традиционално и савремено у уметности и образовању”.

Научни скуп је отворио проф. др Срећко Милачић, ректор Универзитета у Приштини са приврменим седиштем у Косовској Митровици. Присутне су поздравили проф. мр Зоран Фуруновић, декан Факултета уметности у Приштини са привременим седиштем у Звечану (председник  Програмског одбора скупа) и проф. мр Александра Трајковић, продекан Музичког одсека Факултета уметности у Приштини са привременим седиштем у Звечану (председник Организационог одбора скупа). Отварању скупа је присуствовао и члан Националног савета за високо образовање Републике Србије проф. др Славиша Трајковић. На скупу је учествовало 88 аутора (из Републике Српске, Македоније, Хрватске, Русије, Белгије, Мађарске, Пољске, Француске, Немачке, Аустрије и Србије). Презентовано је укупно 78 научних радова. Пленарна предавања су одржали проф. др Соња Маринковић на тему Фолклор као инспирација Реџе Мулића у другој симфонији „Косовска,  проф. др Небојша Тодоровић на тему Педагошки допринос професора  Марка Савића развоју пијанизма на Косову и Метохијии проф. др Ангелина Милосављевић  Аулт на тему Старинарење као херитолошка дисциплина између импулса и концепта.