Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

Линкови

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Универзитет у Приштини

Центар за развој каријере Универзитета у Приштини

Универзитет уметности Београд

Факултет ликовних уметности Београд

Факултет музичке уметности Београд

Факултет драмских уметности Београд

Факултет примењених уметности Београд

Академија уметности Нови Сад

Факултет уметности Ниш

Филолошко'уметнички факултет Крагујевац 

Државни Универзитет у Новом Пазару

Комисија за акредитацију и проверу квалитета

Народна Библиотека Србије (КОБСОН)

Музичка академија Источно Сарајево

Факултет ликовних умјетности Цетиње

Музичка академија Цетиње

Факултет драмских умјетности Цетиње

Akademija za glasbo Ljubljana

Akademija za gledališče, radio, film i televizijo

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Академија умјетности, Бања Лука

Akademija Scenskih Umjetnosti, Sarajevo

Association Europeenne des Conservatoires

Темпус канцеларија Србија

Удружење ликовних уметника Косова и Метохије

Ноте

Препоручујемо и следеће адресе, са којих бесплатно могу да се „скидају“ ноте композиција различитих жанрова и периода:

 

http://imslp.org/ 

http://www.sheetmusicarchive.net/ 

http://www.bh2000.net/ 

http://www.icking-music-archive.org/ 

http://www.music-scores.com/ 

http://www.allpianosheetmusic.com/ 

http://notes.tarakanov.net/

 

Стипендије

http://becas.sre.gob.mx/

http://www.grants.at/

http://www.ubbstudenti.rs/