Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК ШК.2018/2019 ГОДИНЕ

ОВЕРА ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА И ПРИЈАВА ИСПИТА

 • За студенте основних академских студија (I,II,II,IV):

10, 11, 12. јун 2019. од 09:00 до 14:00.

Овера летњег семестра је бесплатна: Доставити индекс, Семестрални лист са предметима из летњег семестра и уплатнице за пријаву испита и школарину (за самофинансирајуће студенте). Извршити уплату преосталог дела школарине и пријаву испита путем ЛИЧНОГ БРОЈА. Пријава испита се плаћа.

• За студенте мастер академских студија: 10, 11, 12. јун 2019. од 09:00 до 14:00.

Овера летњег семестра је бесплатна: Доставити индекс, Семестрални лист са предметима из летњег семестра и уплатнице за пријаву испита и школарину (за самофинансирајуће студенте). Извршити уплату преосталог дела школарине и пријаву испита путем ЛИЧНОГ БРОЈА. Пријава испита се плаћа.

• За студенте на продуженој години/апсолвенте:

10, 11, 12. јун 2019. од 09:00 до 14:00. Овера летњег семестра је бесплатна: Доставити индекс, Семестрални лист са предметима из летњег семестра и уплатнице за пријаву испита и школарину (за самофинансирајуће студенте). Извршити уплату преосталог дела школарине и пријаву испита путем ЛИЧНОГ БРОЈА. Пријава испита се плаћа.

 

 ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК од 15. jуна до 12. јула 2019.године.

 

- Пријава испита за студенте ОАС: буџет 500,00 дин., самофинансирање 600,00 дин.

- Пријава испита за студенте МАС: буџет 1000,00 дин., самофинансирање 1000,00 дин.

- Пријава испита за студенте на продуженој години/апсолвенте/ОАС/МАС:1000,00 дин.

- Пријава испита после 3 (три) неуспела полагања испита -2000,00дин. по испиту. 

- Пријава испита на дан испита није могућа.

- Достава уплатница за школарине и пријаву испита вршиће се приликом овере летњег семестра на шалтеру студентске службе од 09:00 до 14:00.

- Извршити електронску пријаву испита у терминима пријаве испита. Потврда пријављених испита 13.јуна.

- Извршити уплату испита у терминима пријаве испита (уплате уплаћене раније и касније се не региструју).

 

НАКНАДНА ОВЕРА ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА, ПРИЈАВА ИСПИТА

НАКОН УТВРЂЕНИХ РОКОВА ПЛАЋА СЕ СА КАЗНОМ

 

- Овера летњег семестра после утврђеног рока - ОАС – 1000,00 дин.

- Овера летњег семестра после утврђеног рока - МАС – 2000,00 дин.

- Пријава испита после утврђеног рока - ОАС – 1000,00 дин.по испиту

- Пријава испита после утврђеног рока - МАС – 2000,00 дин.по испиту