Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

Одбрана завршног рада Мастер академских студија - Сликарство
Кандидат: Петар Петровић 
Тема: Токови Форме
Ментор: Мр Зоран Фуруновић, редовни професор
Уторак 02.07.2019. Галерија Факултета уметности у 12.00 сати