Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

Факултет уметности у Приштини са привременим седиштем у Звечану, расписује други конкурсни рок за упис студената у прву годину основних академских студија  за школску 2019/2020.годину .

Преглед броја слободних места за упис на основне академске студије по студијским програмима у другом конкурсном року школске 2019/2020. године:

 

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ

 

Број слободних места

за други конкурсни рок

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

буџет

самофинансирање

1.

Одсек ликовних  уметности

 

 

 

Сликарство

/

2

 

Вајарство

1

2

 

Графика

2

2

2.

Одсек музичке  уметности

 

 

 

Музичка педагогија

3

6

3.

Одсек драмских уметности

 

 

 

Глума

/

2

Број слободних места

6

14

Укупно

20

 

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ 2019/2020

РОКОВИ ЗА ПРЕДАЈУ ДОКУМЕНАТА ЗА ЛИКОВНИ, МУЗИЧКИ И ДРАМСКИ ОДСЕК

 

ОДСЕК ЛИКОВНИХ УМЕТНОСТИ

Предаја докумената за кандидате са средњим образовањем у четворогодишњем трајању

26. 8 - 3. 9. 2019.

Испит за проверу склоности и способности

4. 9 - 6. 9. 2019.

Прелиминарна ранг листа

7. 9. 2019.

Рок за приговоре на прелиминарну ранг листу

8. 9. 2019.

Коначна ранг листа

11. 9. 2019.

Упис у прву годину

11. 9 - 12. 9. 2019.

 

 

ОДСЕК МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

Предаја докумената за кандидате са средњим образовањем у четворогодишњем трајању

26. 8 - 3. 9. 2019.

Испит за проверу склоности и способности

4. 9 - 6. 9. 2019.

Прелиминарна ранг листа

7. 9. 2019.

Рок за приговоре на прелиминарну ранг листу

8. 9. 2019.

Коначна ранг листа

11. 9. 2019.

Упис у прву годину

11. 9 - 12. 9. 2019.

 

 

ОДСЕК ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ

Предаја докумената за кандидате са непотпуним средњим образовањем (три разреда средње школе)

26. 8 - 30. 8. 2019.

Допунски испити за кандидате са непотпуним средњим образовањем

2. 9 - 3. 9. 2019.

Предаја докумената за кандидате са средњим образовањем у четворогодишњем трајању

26. 8 - 3. 9. 2019.

Испит за проверу склоности и способности

4. 9. 2019.

Прелиминарна ранг листа

5. 9. 2019.

Рок за приговоре на прелиминарну ранг листу

6. 9. 2019.

Коначна ранг листа

9. 9. 2019.

Упис у прву годину

9. 9 - 10. 9. 2019.