Main menu
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
 • slide8.jpg
 • slide9.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg
 • slide_konsultacije.png

На основу Закључка Владе 05 бр. 53-2561/2020 о обустављању рада са странкама путем непосредног контакта ("Сл. гласник РС", бр. 35/2020 и 37/2020), да се у свим државним органима, јавним предузећима и другим организацијама и установама чији је оснивач или већински власник Република Србија, обуставља рад са странкама путем непосредног контактаФакултет уметности у Приштини са привременим седиштем у Звечану послове са странкама обављаће:

 • путем електронске поште, на следеће адресе:

 

Вршилац дужности декана: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Вршилац дужности продекана Одсека ликовних уметности: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Продекан Одсека музичке уметности: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Продекан Одсека драмских уметностиThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

СекретарThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба за правне, кадровске и административне пословеThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба за информационо-комуникациону подршку: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба за финансијске и рачуноводствене послове:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба за наставу и студентска питања: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Служба за библиотечке послове: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • путем писане поште, на адресу: Факултет уметности, Краља Петра I бр. 11738227 Звечан.