Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

Одлука о одлагању плаћања накнада студената за време ванредног стања На основу Одлуке Владе Републике Србије о проглашењу ванредног стања (“Службени гласник РС”, бр. 29/2020),

а узимајући у обзир тренутну економску ситуацију грађана Републике Србије, Наставно-уметничко-научно веће Факултета уметности донело је одлуку о одлагању плаћања накнада студената за време ванредног стања. Самофинансирајућим студентима Факултета уметности који плаћају целокупни износ школарине и студентима који плаћају пренос ЕСПБ бодова, на основним и мастер академским студијама, за школску 2019/2020. годину, продужава се рок за плаћање накнада. Рок за плаћање неизмирених рата школарине и накнаде за пренос ЕСПБ бодова продужава се до 30. 09. 2020. године, када се по календару раду завршава школска 2019/2020. година.