Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

Одбрана завршног рада Мастер академских студија - Извођачке уметности Модул Гудачки инструменти, подмодул Виолончело

Кандидат: Катарина Дуловић

Ментор: Ђорђе Милошевић, вандредни професор

Петак , 10.07.2020 године, 17.00 часова

Галерија Факултета уметности