Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

Одбрана завршног рада Мастер академских студија - Извођачке уметности Модул Клавир

Кандидат: Иван Судзиловски

Ментор: Мр Марија Глуваков - Меденица, вандредни професор

Субота , 11.07.2020. године, 15.00 часова

Галерија Факултета уметности