Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

Пријаве за Програм за педагошко, психолошко и методичко оспособљавање наставника за рад у основним и средњим школама предају се у периоду од 01. до 30. септембра текуће године.

Програмом ће бити обухваћени:

Обавезни предмети – Психологија (4 ЕСПБ), Педагогија (4 ЕСПБ), Психологија уметности (4 ЕСПБ) и Стручна пракса (6 ЕСПБ);

Изборни предмети – Методика музичке наставе (10 ЕСПБ), Методика наставе клавира (8 ЕСПБ), Методика наставе гудачких инструмената (8 ЕСПБ), Методика наставе дувачких инструмената (8 ЕСПБ) и Методика ликовног образовања (18 ЕСПБ).

Кандидати бирају одговарајуће предмете.

Заинтересовани кандидати могу се пријавити на следеће мејлове: Обавезно попунити и доставити образац Образац за пријаву. Уз пријаву потребно је доставити оверену копију дипломе (уверења), извод из МКР и доказ о уплати. Цена праћења Програма је 1.000,00 динара по боду.

Након успешног полагања испита кандидати добијају одговарајуће уверење.

Настава ће се одвијати консултативно.

Програм за ППиМОН и Књига предмета