Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

Приступне вежбе за кандидате пријављене на конкурс за избор једног сарадника у звање сарадник за ужу уметничку област Сликарство за наставни предмет Цртање.