Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 4 - Војислав Илић

05. 05. 2022. четвртак А надокнада часова (за 22.04.2022.) 16:00 – 19:00, Деканат Звечан

 

ПЕДАГОГИЈА – Проф. Сефедин Шеховић

13.05.2022. петак Б, надокнада часова (за 22.04.2022.) од 11.30 – 14.30, учионица бр.4.

 

ВАЈАРСКИ МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНИКЕ 2 - Пеко Никчевић

06. 05. 2022. петак А надокнада часова (за 22.04.2022.) 11:00 – 12:30

20. 05. 2022. петак А надокнада часова (за 22.04.2022.) 11:00 – 12:30

 

ВАЈАЊЕ 2 - Пеко Никчевић

06. 05. 2022. петак А надокнада часова (за 22.04.2022.) 17:00 – 18:00

19. 05. 2022. четвртак А надокнада часова (за 22.04.2022.) 15:00 – 17:00

20. 05. 2022. петак А надокнада часова (за 22.04.2022.) 17:00 – 18:30

 

СЛИКАРСКЕ ТЕХНИКЕ 4 - Анђела Мујчић

06. 05. 2022. петак А надокнада часова (за 22.04.2022.) 13:30 – 18:00

 

ГРАФИКА 8 - Анђела Јордановић

05. 05. 2022. четвртак А надокнада часова (за 22.04.2022.) 08:00 – 11:00

ГРАФИКА 4 - 05. 05. 2022. четвртак А надокнада часова (за 22.04.2022.) 11:00 – 14:00

ГРАФИКА 2 - 05. 05. 2022. четвртак А надокнада часова (за 22.04.2022.) 15:00 – 16:30; 16:30 – 18:00

 

СЛИКАЊЕ А6 - Ервин Ћатовић

09.05.2022. понедељак Б, надокнада часова (за 25.04.2022.) 15:00– 16:30

10. 05. 2022. уторак Б, надокнада часова (за 25.04.2022.) 09:00 – 13:30

 

СЛИКАЊЕ A10 - Ервин Ћатовић

10. 05. 2022. уторак Б, надокнада часова (за 25.04.2022.) 09:00 – 16:30

 

ЦРТАЊЕ 2, ЦРТАЊЕ 4 - Зорица Фуруновић

08.05.2022. недеља А, надокнада часова (за 25.04.2022.) по распореду понедељак Б

 

ПРИМЕНА ИКТ У НАСТАВИ 2 - Милан Савић

10. 05. 2022. уторак Б надокнада часова (за 25.04.2022.) 14:00 – 17:00

 

ВЕБ ДИЗАЈН 2 - Милан Савић

10. 05. 2022. уторак Б надокнада часова (за 25.04.2022.) 17:00 – 20:00

 

08.05.2022. Недеља А - Наташа Гвоздовић Матовић надокнада часова (за 25.04.2022.)

ПРОСТОРНА ГРАФИКА 2, 08:00 – 09:30

ГРАФИЧКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 1, 09:30– 12:30

ПРОСТОРНА ГРАФИКА 1, 13:00 – 14:30

ОПРЕМА КЊИГЕ 1, 15:00 – 18:00

ПЛАКАТ 1, 18:30 – 20:00

 

ПСИХОЛОГИЈА УМЕТНОСТИ – Проф. Иван Стојиловић

08.05.2022. недеља А, надокнада часова (за 25.04.2022.) од 17.00-20.00 часова, учионица бр.4.