Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

Распоред полагања допунских испита за кандидате са непотпуним одговарајућим образовањем (три разреда средње школе).

Одсек Музичке уметности

Студијски програм Извођачке уметности, модул Клавир

 Предмет

Датум одржавања 

допунских испита

Време одржавања 

допунских испита

Место одржавања

допунских испита

 Наставник

Српски језик и књижевност

(писмени)

(усмени)

23.06.2022.

10.00

11.00

Учионица бр.4

Ивана Јевтић

Психологија(усмени) 23.06.2022.

12:00

Учионица бр.4 Јелена Минић
Солфеђо(усмени) 23.06.2022. 13.00 Учионица бр.4 Никола Добросављевић 
 Хармонија (писмени) 24.06.2022. 11.00 Учионица бр.4 Душан Поповић
 Контрапункт (писмени) 24.06.2022. 12.00  Учионица бр.4  Душан Поповић
 Историја музике (усмени) 24.06.2022.  13.00  Учионица бр.4  Бојана Поповић 

 

Напомена:

Допунски испити ће се одржати у просторијама Факултета уметности, Деканат Косовска Митровица.

 

Датум: 23.06.-24.06.2022.

Косовска Митровица