Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

Нашa колегиницa, Маријa Глуваков Меденицa, одбранила је докторски уметнички пројекат на Факултету музичке уметности у Београду, под називом: „Фантазијски принципи и њихов утицај на форму, садржај и интерпретацију одабраних дела Моцарта, Бетовена и Листаˮ и стекла назив доктора уметности - музичке уметности.