Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

2 (два) часа Концертне праксе за студенте модула Дувачки инструменти ОАС I и II и  МАС реализоваће професор Андрија Благојевић четвртком у недељи А, од 14,00 до 17,00 часова. Наставу на предмету Познавање оркестарских деоница 3 реализоваће професор Братислав Ђурић петком у недељи А, од 08,00 до 11,00 часова.