Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

Задужбина Андријашевић отвара 44. конкурс за објављивање научних монографија насталих на основу докторских, магистарских, специјалистичких радова и научних студија и

19. Конкурс за објављивање монографија насталих на основу мастер радова.