Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

Клавирски дуо коју реализује проф. Александра Трајковић, биће одржана у понедељак 27. новембра у 17 часова. Корепетиција с читањем с листа 1 и 5, коју реализује проф. Александра Трајковић,биће одржана у четвртак, 30. новембра у 8 часова.