Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

 

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Примењене уметности и дизајн

Назив студијског програма

Графички дизајн

Трајање студијског програма

4 године (8 семестара)

Број ЕСПБ

240

Услови за упис на студијски програм

Студијски програм Графички дизајн могу уписати кандидати  који положе испит  за проверу склоности и способности на катедри за графички дизајн;

Испиту за проверу склоности и способности могу приступити кандидати са средњим образовањем у четворогодишњем   трајању и кандидати са средњим образовањем у трогодишњем  трајању који положе допунске испите по програму средњег образовања  (Статут Факултета Уметности).

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Дипломирани дизајнер (графичког дизајна)

Могућност наставка студија

Након  завршених основних академских студија, могуће је наставити школовање кроз Мастер академске студије Графичког дизајна.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

 

Р.бр.

Шиф. Пред.

Назив предмета

Сем.

Број часова

ЕСПБ

ДРУГА ГОДИНА

1.       

УЛ4Ф31

Фотографија 3

III

3

5

2.       

УЛ4П32

Писмо са типографијом 1

III

2

5

3.       

УЛ4Г33

Графика Б1

III

3

3

4.       

УЛ4С34

Сликање Б1

III

3

3

5.       

УЛ4ПА35

Пластична анатомија 3

III

4

4

6.       

УЛ4ИУ36

Историја уметности 3

III

2

2

7.       

УЛ4ЕИ37

Елементи ликовног изражавања 1

III

4

4

8.       

УЛ4Е38

Енглески језик 3

III

2

2

9.       

УЛ4И337

Изборна група 3

III

 

2

 

УЛ1И3ЗС31

Зидно сликарство 3

III

4

2

 

УЛ1И3ТС32

Технологија сликарства 1

III

4

2

10.     

УЛ4Ф41

Фотографија 4

IV

3

5

11.     

УЛ4П42

Писмо са типографијом 2

 

2

5

12.     

УЛ4Г43

Графика Б2

IV

3

3

13.     

УЛ4С44

Сликање Б2

IV

3

3

14.     

УЛ4ПА45

Пластична анатомија 4

IV

4

4

15.     

УЛ4ИУ46

Историја уметности 4

IV

2

2

16.     

УЛ4ЕИ47

Елементи ликовног изражавања 2

IV

4

4

17.     

УЛ4Е48

Енглески језик 4

 

2

2

18.     

УЛ1И449

Изборнагрупа4

IV

 

2

 

УЛ1И3ЗС41

Зидно сликарство 4

IV

4

2

 

УЛ1И3ТС42

Технологија сликарства 2

IV

4

2

Укупно часова активне наставе

54

 

Укупно ЕСПБ

60

 

 

ТРЕЋА ГОДИНА

1.       

УЛ4ОК51

Опрема књиге 1

V

3

3

2.       

УЛ4ПЛ52

Плакат 1

V

3

3

3.      

УЛ4П53

Писмо са типографијом 3

V

2

3

4. 

УЛ4Ф54

Фотографија 5

V

3

3

5. 

УЛ4ГК55

Графичке комуникације 1

V

3

3

6.

УЛ4ИУ56

Историја уметности 5

V

2

2

7. 

УЛ4ПС57

Психологија 1

V

2

2

8.

УЛ4МЛ58

Методика ликовног образовања 1

V

3

3

9.

УЛ4ЕИ59

Елементи ликовног изражавања 3

V

4

5

10.     

УЛ4И560

Изборна група 5

V

 

3

 

УЛ4И5Г51

Графика Б3

V

3

3

 

УЛ4И5С52

Сликање Б3

V

3

3

 

УЛ4И5ТС53

Технологија сликарства 3

V

4

3

11.     

УЛ4ОК61

Опрема књиге 2

VI

3

3

12.     

УЛ4ПЛ62

Плакат 2

VI

3

3

13.     

УЛ4П63

Писмо са типографијом 4

VI

2

3

14.     

УЛ4Ф64

Фотографија 6

VI

3

3

15.     

УЛ4ГК65

Графичке комуникације 2

VI

3

3

16.     

УЛ4ИУ66

Историја уметности 6

VI

2

2

17.     

УЛ4ПС67

Психологија 2

VI

2

2

18.     

УЛ4МЛ68

Методика ликовног образовања 2

VI

3

3

19.     

УЛ4ЕИ69

Елементи ликовног изражавања 4

VI

4

5

20.     

УЛ4И670

Изборна група 6

VI

 

3

 

УЛ4И6Г61

Графика Б4

VI

3

3

 

УЛ4И6С62

Сликање Б4

VI

3

3

 

УЛ4И6ТС63

Технологија сликарства 4

VI

4

3

Укупно часова активне наставе

57

 

Укупно ЕСПБ

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

1.       

УЛ4ОК71

Опрема књиге 3

VII

4

6

2.       

УЛ4ГК72

Графичке комуникације 3

VII

4

6

3.       

УЛ4П73

Писмо са типографијом 5

VII

4

5

4.       

УЛ4ПГ74

Просторна графика 1

VII

4

5

5.      

УЛ4ПД75

Педагогија 1

VII

2

2

6.       

УЛ4МЛ76

Методика ликовног образовања 3

VII

4

3

7.       

УЛ4ВА77

Вечерњи акт 1

VII

4

3

8.       

УЛ4ОК81

Опрема књиге 4

VIII

4

6

9.       

УЛ4ГК82

Графичке комуникације 4

VIII

4

6

10.     

УЛ4П84

Писмо са типографијом 6

VIII

4

5

11.     

УЛ4ПГ83

Просторна графика 2

VIII

4

5

12.     

УЛ4ПД85

Педагогија 2

VIII

2

2

13.     

УЛ4МЛ86

Методика ликовног образовања 4

VIII

4

3

14.     

УЛ4ВА87

Вечерњи акт 2

VIII

4

3

Укупно часова активне наставе

52

 

УКУПНО ЕСПБ

60