Main menu
 • cestitka.png
 • slide1.jpg
 • slide2.jpg
 • slide3.jpg
 • slide5.jpg
 • slide6.jpg
 • slide7.jpg
 • slide8.jpg
 • slide9.jpg
 • slide10.jpg
 • slide11.jpg

Факултет уметности у Звечану је вишедеценијска, успешна, образовно - уметничка установа чија је основна делатност високошколско образовање из области: ликовних, музичких и драмских уметности.

Током 40 година постојања, Факултет уметности се развио у снажан образовни и уметнички центар Косова и Метохије, односно Србије, са преко 70 еминентних наставника и сарадника, и преко 20 сарадника у ваннаставним активностима.

Настава се организује у складу са Законом о високом образовању Републике Србије  који се темељи на принципима Болоњске декларације.

Основне академске студије имају 240 ЕСПБ бодова, што одговара периоду од 4 године (8 семестра), а утврђују се студијским програмом.

 

У оквиру Одсека ликовних уметности постоје следећи студијски програми:

 

У оквиру Одсека музичке уметности постоје следећи студијски програми:

У оквиру Одсека драмских  уметности постоји студијски програм

 

 Информатор за упис на основне академске студије на