Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Драмске и аудио-визуелне уметности

Назив студијског програма

Глума

Трајање студијског програма

4 године (8 семестара)

 

Број ЕСПБ

240

Услови за упис на студијски програм

Студијски програм Глума могу уписати кандидати  који положе испит  за проверу склоности и способности на катедри за глуму;

Испиту за проверу склоности и способности могу приступити кандидати са средњим образовањем у четворогодишњем   трајању и кандидати са средњим образовањем у трогодишњем  трајању који положе допунске испите по програму средњег образовања  (Статут ФУ).

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Дипломирани Драмски и аудио-визуелни уметник - Глумац

Могућност наставка студија

Након  завршених основних академских студија, могуће је наставити школовање кроз мастер академске студије Глуме.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

ПРВА ГОДИНА

Ред.

Број

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

 

П

В

ДОН

 

1.       

УГГ11

Глума 1

I

У

О

5

5

 

3

10

 

2.       

УГД12

Дикција 1

I

ТУ

О

1

3

 

2

5

 

3.       

УГСП13

Сценски покрет 1

I

У

О

1

1

 

1

3

 

4.       

УГТГ14

Техника гласа 1

I

ТУ

О

1

0

 

1

1

 

5.       

УГСИ15

Сценске игре 1

I

У

О

1

1

 

 

3

 

6.       

УГА16

Сценске борбе са акробатиком 1

I

У

О

1

1

 

 

2

 

7.       

УГИД17

Историја драме 1

I

ТУ

О

2

0

 

 

3

 

8.       

УГПС18

Психологија 1

I

ДХ

О

2

0

 

 

3

 

9.       

УГГ21

Глума 2

II

У

О

5

5

 

3

10

 

10.     

УГД22

Дикција 2

II

ТУ

О

1

3

 

2

5

 

11.     

УГСП23

Сценски покрет 2

II

У

О

1

1

 

1

3

 

12.     

УГТГ24

Техника гласа 2

II

ТУ

О

1

0

 

1

1

 

13.     

УГСИ25

Сценске игре 2

II

У

О

1

1

 

 

3

 

14.     

УГА26

Сценске борбе са акробатиком 2

II

У

О

1

1

 

 

2

 

15.     

УГИД27

Историја драме 2

II

ТУ

О

2

0

 

 

3

 

16.     

УГПС28

Психологија 2

II

ДХ

О

2

0

 

 

3

 

Укупно часова активне наставе

50

 

Укупно ЕСПБ

60

ДРУГА  ГОДИНА

Ред.

Број

Шифра

Предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

 

П

В

ДОН

 

1.       

УГГ31

Глума 3

III

У

О

5

5

 

2

10

 

2.       

УГД32

Дикција 3

III

ТУ

О

2

3

 

1

6

 

3.       

УГСП33

Сценски покрет 3

III

У

О

1

1

 

1

3

 

4.       

УГТГ34

Техника гласа 3

III

ТУ

О

1

0

 

1

1

 

5.       

УГСИ35

Сценскеигре 3

III

У

О

1

1

 

 

3

 

6.       

УГА36

Сценске борбе са акробатиком 3

III

У

О

1

1

 

 

2

 

7.       

УГИД37

Историја драме 3

III

ТУ

О

2

0

 

 

3

 

8.       

УГЕ39

Енглески језик 1

III

ДХ

О

2

0

 

 

2

 

9.       

УГГ41

Глума 4

IV

У

О

5

5

 

2

10

 

10.     

УГД42

Дикција 4

IV

ТУ

О

2

3

 

1

6

 

11.     

УГСП43

Сценски покрет 4

IV

У

О

1

1

 

1

3

 

12.     

УГТГ44

Техника гласа 4

IV

ТУ

О

1

0

 

1

1

 

13.     

УГСИ45

Сценске игре 4

IV

У

О

1

1

 

 

3

 

14.     

УГА46

Сценске борбе са акробатиком 4

IV

У

О

1

1

 

 

2

 

15.     

УГИД47

Историја драме 4

IV

ТУ

О

2

0

 

 

3

 

16.     

УГЕ49

Енглески језик 2

IV

ДХ

О

2

0

 

 

2

 

Укупно часова активне наставе

52

 

Укупно ЕСПБ

60

ТРЕЋА ГОДИНА

Ред.

Број

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

 

П

В

ДОН

 

1.

УГГ51

Глума 5

V

У

О

5

5

 

4

10

 

2.

УГД52

Дикција 5

V

ТУ

О

2

2

 

2

6

 

3.

УГСП53

Сценски покрет 5

V

У

О

1

1

 

1

3

 

4.

УГТГ54

Техника гласа 5

V

ТУ

О

1

0

 

1

2

 

5.

УГСИ55

Сценске игре 5

V

У

О

1

1

 

1

3

 

6.

УГИД56

Историја драме 5

V

ТУ

О

1

0

 

 

3

 

7.

УГЕ57

Енглески језик 3

V

ДХ

О

2

0

 

 

3

 

8.

УГГ61

Глума 6

VI

У

О

5

5

 

4

10

 

9.

УГД62

Дикција 6

VI

ТУ

О

2

2

 

2

6

 

10.

УГСП63

Сценски покрет 6

VI

У

О

1

1

 

1

3

 

11.

УГТГ64

Техника гласа 6

VI

ТУ

О

1

0

 

1

2

 

12.

УГСИ65

Сценске игре 6

VI

У

О

1

1

 

1

3

 

13.

УГИД66

Историја драме 6

VI

ТУ

О

1

0

 

 

3

 

14.

УГЕ67

Енглески језик 4

VI

ДХ

О

2

0

 

 

3

 

Укупно часова активне наставе

44

 

Укупно ЕСПБ

60

ЧЕТВРТА ГОДИНА

Ред.

Број

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

 

П

В

ДОН

 

1.       

УГГ71

Глума 7

VII

У

О

6

6

 

4

14

 

2.       

УГГПК72

Глума пред камером 1

VII

У

О

1

1

 

2

4

 

3.       

УГД73

Дикција 7

VII

ТУ

О

1

 

 

2

4

 

4.       

УГИГ1

Изборна група 1

VII

 

И

 

 

 

 

 

 

 

 

УГИ1ПСУ71

Психологија уметности 1

VII

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

3

 

 

 

УГИ1ИН72

Информатика у уметности 1

VII

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

3

 

5.       

УГИГ2

Изборна група 2

VII

 

И

 

 

 

 

 

 

 

 

УГИ2ГФУ71

Глумац у филмској уметности 1

VII

ТУ

ИЗ

3

0

 

2

5

 

 

 

УГИ2ИП72

Историја позоришта 1

VII

ТУ

ИЗ

3

0

 

2

5

 

6.       

УГГ81

Глума 8

VIII

У

О

6

6

 

4

14

 

7.       

УГГПК82

Глума пред камером 2

VIII

У

О

1

1

 

2

4

 

8.       

УГД83

Дикција 8

VIII

ТУ

О

1

 

 

2

4

 

9.       

УГИГ3

Изборна група 3

VIII

 

И

 

 

 

 

 

 

 

 

УГИ1ПСУ81

Психологија уметности 2

VIII

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

3

 

 

 

УГИ1ИН82

Информатика у уметности 2

VIII

ДХ

ИЗ

2

0

 

 

3

 

10.     

УГИГ4

Изборна група 4

VIII

 

И

 

 

 

 

 

 

 

 

УГИ2ГФУ81

Глумац у филмској уметности 2

VIII

ТУ

ИЗ

3

0

 

2

5

 

 

 

УГИ2ИП82

Историја позоришта 2

VIII

ТУ

ИЗ

3

0

 

2

5

 

Укупно часова активне наставе

40

 

Укупно ЕСПБ

60