Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Ликовне уметностиГрафика

Назив студијског програма

Графика

Трајање студијског програма

1 година (2 семестра)

Број ЕСПБ

60

Услови за упис на студијски програм

Завршене студије првог степена  - Основне академске студије ( 240 ЕСПБ ) и други услови прописани Статутом Факултета уметности.

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Мастер ликовни уметник– Графичар

Могућност наставка студија

Докторске уметничке студије.

Специјалистичке академске студије из области ликовних уметности.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

ПРВА ГОДИНА

Ред.

бр.

Шифра

Предмета

 

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.       

УЛ2Г91

Графика А7

I

 

О

2

1

 

 

10

2.       

УЛ2Ц92

Цртање 7

I

 

ОЗ

2

2

 

 

5

3.       

УЛ2ИУ93

Историја уметности 7

I

 

ОЗ

1

1

 

 

3

4.       

УЛ2ПУ94

Поетика уметности 1

I

 

ОЗ

1

1

 

 

2

5.       

УЛ2И495

Изборни предмет Д1

I

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УЛ1И4РГ91

Рекламна графика 1

I

 

ИЗ

1

2

 

 

3

УЛ1И4ОК92

Опрема књиге 1

I

 

ИЗ

1

2

 

 

3

6.       

УЛ2ДГ96

Студијски истраживачки рад 1

I

 

О

 

 

7

 

7

7.       

УЛ21Г01

Графика А8

II

 

О

2

1

 

 

5

8.       

УЛ2Ц02

Цртање 8

II

 

ОЗ

2

2

 

 

5

9.       

УЛ2ИУ03

Историја уметности 8

II

 

ОЗ

1

1

 

 

3

10.      

УЛ2ПУ04

Поетика уметности 2

II

 

ОЗ

1

1

 

 

2

11.      

УЛ2И405

Изборни предмет Д2

II

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УЛ1И4РГ01

Рекламна графика 2

II

 

ИЗ

1

2

 

 

3

УЛ1И4ОК02

Опрема књиге 2

II

 

ИЗ

1

2

 

 

3

12.      

УЛ2ДГ06

Студијски истраживачки рад 1

II

 

О

 

 

7

 

7

13.      

УЛ2ДГ07

Припрема и одбрана дипломског рада

II

 

О

 

 

0

 

5

Укупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60

Статус предмета:

О – обавезан; ОЗ – обавезан заједнички; ИЗ – изборни