Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

 

Уметничка, односно научна област у оквиру поља Ликовне уметностиВајарство  
Назив студијског програма Вајарство  
Трајање студијског програма 1 година (2 семестра)  
Број ЕСПБ 60  
Услови за упис на студијски програм Завршене студије првог степена  - Основне академске студије ( 240 ЕСПБ ) и други услови прописани Статутом Факултета уметности.  
Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма   Мастер ликовни уметник – Вајар  
Могућност наставка студија Докторске уметничке студије Специјалистичке академске студије из области ликовних уметности  

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

 

 

ПРВА ГОДИНА
Ред. број Шифра предмета Назив предмета С Тип Статус Активна настава Ос. Час. ЕСПБ
П В ДОН
1.         

УЛ3В91

Вајање  9

I

 

О

2

1

 

 

10

2.         

УЛ3Ц92

Цртање 7

I

 

О

2

2

 

 

5

3.         

УЛ3ИУ93

Историја уметности 7

I

 

ОЗ

1

1

 

 

3

4.         

УЛ3ПУ94

Поетика уметности  1

I

 

ОЗ

1

1

 

 

2

5.         

УЛ3И495

Изборни предмет Д1

I

 

ИЗ

 

 

 

 

 

   

УЛ3И4РГ91

Рекламна графика 1

I

  ИЗ

1

2

 

 

3

УЛ3И4ОК92

Опрема књиге 1

I

  ИЗ

1

2

 

 

3

6.         

УЛ3ДВ96

Студијски истраживачки рад 1

I

 

O

 

 

7

 

7

7.         

УЛ3В01

Вајање  10

II

 

О

2

1

 

 

5

8.         

УЛ3Ц02

Цртање 8

II

 

О

2

2

 

 

5

9.         

УЛ3ИУ03

Историја уметности 8

II

 

ОЗ

1

1

 

 

3

10.      

УЛ3ПУ04

Поетика уметности  2

II

 

ОЗ

1

1

 

 

2

11.      

УЛ3ИД05

Изборни предмет Д2

II

 

ИЗ

 

 

 

 

 

   

УЛ3И4РГ01

Рекламна графика 2

II

  ИЗ

1

2

 

 

3

УЛ3И4ОК02

Опрема књиге 2

II

  ИЗ

1

2

 

 

3

12.      

УЛ3ДВ06

Студијски истраживачки рад 2

II

 

О

 

 

7

 

7

13.      

УЛ3ДВ07

Припрема и одбрана дипломског рада

II

 

О

 

 

0

 

5

Укупно часова активне наставе 42  
Укупно ЕСПБ 60

 

Статус предмета:

О – обавезан

ОЗ – обавезан заједнички

 

ИЗ – изборни