Main menu
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg

 

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Музичка уметност

Назив студијског програма

Клавир

Трајање студијског програма

4 године (8 семестара)

Број ЕСПБ

240

Услови за упис на студијски програм

Студијски програм Клавир могу уписати кандидати  који положе испит  за проверу склоности и способности на катедри за клавир;

Испиту за проверу склоности и способности могу приступити кандидати са средњим музичким образовањем у четворогодишњем  трајању ( средње музичке школе, средње војне музичке школе и школа за музичке таленте у Ћуприји ) и кандидати са непотпуним средњим музичким образовањем ( са три разреда средње музичке школе ) који полажу допунске испите по програму средњег образовања  (Статут ФУ).

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

 

Дипломирани музички уметник - Пијаниста

Могућност наставка студија

Након  завршених основних академских студија, могуће је наставити школовање кроз мастер академске студије Клавира.

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија

ЧЕТВРТА  ГОДИНА

Ред.

број

Шифра

предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.         

УМ1КЛ71

Клавир 7

VII

У

О

2

0

0

 

13

2.         

УМ1КД72

Клавирски дуо 1

VII

У

О

2

0

0

 

1

3.         

УМ1КМ73

Камерна музика 3

VII

У

ОЗ

2

0

0

 

2

4.         

УМ1МК74

Методика наставе клавира 1

VII

ТУ

О

2

0

0

 

2

5.         

УМ1МН75

Методика музичке наставе 3

VII

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

6.         

УМ1Х76

Хор 7

VII

У

ОЗ

3

0

0

 

2

7.         

УМ1ПД77

Педагогија 1

VII

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

8.         

УМ1КТ78

Корепетиција с

читањем с листа 3

VII

У

О

1

0

0

 

1

9.         

УМ1АС79

Анализа стилова 1

VII

ТУ

ОЗ

1

1

0

 

2

10.       

УМ1И380

Изборни предмет  Ц1

VII

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УМ1И3О71

Оркестрација 1

VII

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ1И3АВЛ72

Анализа

вокалне литературе 1

VII

ТУ

ИЗ

2

0

0

 

3

11.       

УМ1КЛ81

Клавир 8

VIII

У

О

2

0

0

 

13

12.       

УМ1КД82

Клавирски дуо 2

VIII

У

О

2

0

0

 

1

13.       

УМ1КМ83

Камерна музика 4

VIII

У

ОЗ

2

0

0

 

2

14.       

УМ1МК84

Методика наставе клавира 2

VIII

ТУ

О

2

0

0

 

2

15.       

УМ1МН85

Методика музичке наставе 4

VIII

ТУ

ОЗ

2

1

0

 

2

16.       

УМ1Х86

Хор 8

VIII

У

ОЗ

3

0

0

 

2

17.       

УМ1ПД87

Педагогија 2

VIII

ДХ

ОЗ

2

0

0

 

2

18.       

УМ1КТ88

Корепетиција с

читањем с листа 4

VIII

У

О

1

0

0

 

1

19.       

УМ1АС89

Анализа стилова 2

VIII

ОЗ

1

1

0

 

2

20.       

УМ1И390

Изборни предмет  Ц2

VIII

 

ИЗ

 

 

 

 

3

 

 

УМ1И3О81

Оркестрација 2

VIII

ТУ

ИЗ

1

1

0

 

3

 

 

УМ1И3АВЛ82

Анализа

вокалне литературе 2

VIII

ТУ

ИЗ

2

0

0

 

3

Укупно часова активне наставе

42

 

Укупно ЕСПБ

60

 

Статус предмета: О – обавезан ОЗ – обавезан заједнички ИЗ – изборни