Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

 

 

 

Уметничка, односно научна област у оквиру поља

Примењене уметности и дизајн (графички дизајнер)

Назив студијског програма

Графички дизајн

Трајање студијског програма

1 година (2 семестара)

Број ЕСПБ

60

Услови за упис на студијски програм

Завршене основне академске студије графичког дизајна које заједно са мастер академским студијама вреде најмање 300 ЕСПБ и положен пријемни испит дефинисан студијским програмом.

Стручни, академски или научни назив који се стиче завршетком студијског програма

Мастер дизајнер (графички дизајнер)

Могућност наставка студија

Докторске уметничке студије.

Специјалистичке академске студије из области примењених уметности.

 

 

Распоред предмета по семестрима и годинама студија 

 

ПРВА ГОДИНА

Ред

Бр

Шифра

Предмета

Назив предмета

С

Тип

Статус

Активна настава

Ос.

Час.

ЕСПБ

П

В

ДОН

1.      

УЛ4ГД91

Опрема књиге 3

1

У

О

1

2

0

0

3

2.      

УЛ4ГК92

Графичке комуникације 3

1

У

О

1

2

0

0

3

3.      

УЛ4ПГ93

Просторна графика 3

1

У

О

1

2

0

0

3

4.      

УЛ4ИКТ94

Примена информационо-комуникационих технологија у настави 1

1

ДХ

О

1

1

0

0

3

5.      

УЛ4ИУ95

Историја националне уметности XX века 1

1

ДХ

О

1

1

 

0

2

6.      

УЛ4ПУ96

Поетика уметности 1

1

ДХ

О

1

1

 

0

2

7.      

УЛ4МЛ97

Методика ликовног образовања 3

1

ДХ

О

1

1

2

0

4

8.      

УЛ4ИЗ9

Изборна група 9

1

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УЛ4ИЗ9В91

Вајање 1

1

У

ИЗ

1

2

0

0

2

 

 

УЛ4ИЗ9С92

Сликање Б5

1

У

ИЗ

1

1

0

0

2

 

 

УЛ4ИЗ9Г93

Графика 9

1

У

ИЗ

1

2

0

0

2

 

 

УЛ4ИЗ9Ц94

Цртање 7

1

У

ИЗ

2

2

 

0

2

9.      

УЛ4ДГ98

Студијски истраживачки рад 1

1

ТУ

О

 

 

 

3

3

10.   

УЛ4ИЗГД

Изборна група Графички дизајн

2

 

ИЗ

 

 

 

 

5

11.   

 

УЛ4ГД91

Опрема књиге 4

2

У

ИЗ

2

2

0

0

5

12.   

 

УЛ4ГК92

Графичке комуникације 4

2

У

ИЗ

2

2

0

0

5

13.   

 

УЛ4ПГ93

Просторна графика 4

2

У

ИЗ

2

2

0

0

5

14.   

УЛ4ИКТ02

Примена информационо-комуникационих технологија у настави 2

2

ДХ

О

1

1

0

0

3

15.   

УЛ4ИУ03

Историја националне уметности XX века 2

2

ДХ

О

1

1

 

0

2

16.   

УЛ4ПУ04

Поетика уметности 2

2

ДХ

О

1

1

 

0

2

17.   

УЛ4МЛ05

Методика ликовног образовања 4

2

ДХ

О

1

1

2

0

4

18.   

УЛ4ИЗ10

Изборна група 10

2

 

ИЗ

 

 

 

 

2

 

 

УЛ4ИЗ10В01

Вајање 2

2

У

ИЗ

1

2

0

0

2

 

 

УЛ4ИЗ10С02

Сликање Б6

2

У

ИЗ

1

1

0

0

2

 

 

УЛ4ИЗ10Г03

Графика 10

2

У

ИЗ

1

2

0

0

2

 

 

УЛ4ИЗ9Ц04

Цртање 8

2

У

ИЗ

2

2

 

0

2

19.   

УЛ4СП07

Стручна пракса

2

ТУ

О

 

 

 

 

6

20.   

УЛ4ДГ08

Студијски истраживачки рад 2

2

ТУ

О

 

 

 

3

3

21.   

УЛ4ДГ09

Завршни рад

2

У

О

 

 

 

 

8

Укупно часова активне наставе

44

 

Укупно ЕСПБ

60