Main menu
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
  • slide6.jpg
  • slide7.jpg
  • slide8.jpg
  • slide9.jpg
  • slide10.jpg
  • slide11.jpg
  • slide_konsultacije.png

 

Одсек ликовних уметности

 

Ред.

број

Име и презиме Звање
1. Мр Пеко Никчевић редовни професор
2. Мр Жарко Вучковић редовни професор
3. Мр Светлана Бабић редовни професор
4. Мр Ервин Ћатовић редовни професор
5. Мр Небојша Јоцић редовни професор
6. Мр Небојша Милошевић редовни професор
7. Мр Зорица Фуруновић-Ђорђевић редовни професор
8. Мр Естер Милентијевић редовни професор
9. Др ум. Сузана Вучковић редовни професор
10. Мр Никос Арванитидис ванредни професор
11. Др ум. Љиљана Шуњеварић-Арбајтер ванредни професор
12. Др Бранка Гугољ ванредни професор
13. Др ум. Александра Арванитидис доцент
14. Јован Марјанов доцент
15. Тамара Пешић доцент
16. Др ум. Анђела Мујчић доцент
17. Др Војислав Илић доцент
18. Др Јелена Павличић-Шарић доцент
19. Др ум. Невена Поповић доцент
20. Витомир Николић, мастер стручни сарадник
21. Наташа Гвоздовић - Матовић, мастер стручни сарадник
22. Бранислав Ристић, мастер сарадник у настави

 

Одсек музичке уметности

 

Ред.

број

Име и презиме Звање
1. Марина Денић, мастер (биографија) редовни професор
2. Јасмина Новокмет, (биографија) редовни професор
3. Др Саша Божидаревић (биографија) редовни професор
4. Др Драгана Сарајлић (биографија) редовни професор
5. Мр Александра Трајковић (биографија) редовни професор
6. Др Слободан Кодела редовни професор
7. Мр Владимир Кох (биографија) ванредни професор
8. Мр Андрија Благојевић (биографија) ванредни професор
9. Мр Марија Глуваков - Меденица (биографија) ванредни професор
10. Мр Томислав Милошевић (биографија) ванредни професор
11. Др ум. Ана Гњатовић (биографија) ванредни професор
12. Ивана Огњановић (биографија) ванредни професор
13. Лука Чубрило ванредни професор
14. Мр Раде Пејчић (биографија) доцент
15. Др Петар Илић (биографија) доцент
16.  Јелена Радоичић (биографија) доцент
17. сп Александра Ћировић (биографија) наставник стручног предмета
18. Мр Ана Аћимовић самостални уметнички сарадник
19. Др ум. Вања Шћепановић
 
уметнички сараадник 
20.  Драгана Милић сарадник у настави
21. Теодора Краговић, мастер сарадник у настави
 22.  Богдан Пиндовић, мастер сарадник у настави 

 

 

Одсек драмских уметности

 

Ред.

број

Име и презиме Звање
1. Јовица Павић        редовни професор
2. Мр Андријана Виденовић редовни професор
3. Др Вера Обрадовић редовни професор
4. Дејан Цицмиловић редовни професор
5. Миодраг Крчмарик редовни професор
6. Др ум. Александар Ђинђић ванредни професор
7. Ана Софреновић доцент
8. Др ум. Марија Кнежевић доцент
9. Др ум. Борјанка Љумовић доцент
10. Др Немања Савковић доцент
11. Јована Крстић, мастер сарадник у настави
12. Ивана Терзић, мастер сарадник у настави

 

 

 Наставници са других институција ангажовани у школској 2021./2022. години

 

Ред.

број

Име и презиме Звање
1. Мр Васо Ристов гостујући професор
2. Др Сефедин Шеховић редовни професор
3. Др Мирослав Крстић редовни професор
4. Др Миомира Ђурђановић редовни професор
5. Др Миријана Закић редовни професор
6. Др Соња Цветковић редовни професор
7. Мр Сања Стијачић редовни професор
8. Мр Десимир Денић редовни професор
9. Др Милан Савић  ванредни професор
10. Др Петар Станојловић ванредни професор
11. Др Игор Николић доцент
12. Др Иван Стојиловић доцент
 13. Љубинка Стојановић доцент 
14. Др Јелена Бабић - Антић доцент
15. Др Данијел Ђошић доцент